IV ОУ "Св.Св. Козма и Дамян" гр.Сандански

гр.Сандански, ул. "Тодор Каблешков" №2 
тел. 0893605300

e-mail: info-104107@edu.mon.bg

История

   Четвърто основно училище отваря врати на 15.09.1992 г. с 587 ученици, разпределени в 24 паралелки от I до VIII клас. За патрон на училището са избрани светите безсребреници Козма и Дамян-лечители на тялото и душата, които със светлото си дело дават пример за безкористност на всички, които работят и учат в училището.  Началото е трудно.Базата е недостроена и най-важната задача на учителите и възпитателите е , да се опази живота и здравето на децата. Благодарение на огромната амбиция на колектива, училището - съвременник на демокрацията придобива модерен облик.
   През следващите няколко години броят на учевиците расте и достига 641, разпределени в 28 паралелки. Оборудвани са нови класни стаи - просторни и светли. Открита е библиотека, книжарница,сладкарница. Дворът е заграден и са оформени спортни площадки. Постепенно се обогатява материалната база. Започва да работи училищна радиоуредба, с много любов и умение е направена детска картинна галерия.

    Демографският срив не пощади и IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян", но въпреки това
то остава едно от най-авторитените училища в града. Тук учат децата от
присъединените училища от с.Лешница и  с.Плоски.

   От 2008/2009 година броят на учениците е 320 в 16 паралелки.бзаведени са нови
кабинети , материалната база поетапно се модернизира. В училището има съвременен кабинет по информационни технологии с i-net.Същевременно е обогатен интериора и екстериора на целия учебен комплекс.Тази година са осигурени средства от община Сандански за довършване на така очакваните от всички физкултурен салон и плувен басейн.Предстои да отвори врати и актовата зала към училището. 

   С много любов и ентусиазъм учениците  участваха в изграждането на-, с училищния двор бяха оформени зелени площадки , върху които бяха. засадени дръвчета и храсти. Училището има богат и интересен живот , защото в него работят  отговорни и квалифицирани преподаватели па всички предмети.Разнообразна е дейността на  групите по ЗИП и групите за извънкласна дейност полуинтернатните групи се  организира качествена самоподготовка на учениците,повишена е тяхната ефективност. Всяка година , спортните изяви , в които участва училището , завършват с награди .

  Разнообразие в училищния живот внасят художествено- творческите прояви на учениците. Уредена е постоянна изложба по актуални теми , изнасят се литературно-музикални програми. Учениците ни участват в олимпиади , литературни конкурси и различни състезания.  Наши възпитаници са печелили различни награди на местно и републиканско ниво в различни области. Ученици от нашето училище успешно продължават образованието си в по-горна степен в елитни училища , след като са издържали успешно изпитите след седми, клас.

Приоритетите , които застъпва училището са обучението по роден език , математика , английски език и усвояване на компетентности при работа с компютри и информационни технологии.През последните години училището успешно печели проекти , с които цели  обогатяването на материално техническата база , разширяване на дейностите на учениците в училище и опазването им от негативното в живота.  Главната цел на колектива на училището  е да опази доверието на децата , родителите и обществото в институцията училище.Не е задължително да имаш любим предмет и любим учител , но в живота на всеки от нас има и любовта , които се раждат в училището 

Девизът ни, създаден и проверен във времето е , че  всеки който е  минал през IV ОУ като ученик или учител , е оставил тук частица от себе си  и всеки е отнесъл със себе си частица от него.

Pin It
 • 02.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg

Вход

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

Free Joomla! template by L.THEME