IV ОУ "Св.Св. Козма и Дамян" гр.Сандански

гр.Сандански, ул. "Тодор Каблешков" №2 
тел. 0893605300

e-mail: info-104107@edu.mon.bg

 

Първо  IV ОУ "Св. св. Козма и Дамян", град Сандански предлага следните административни услуги:

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

 

Декларация за доброволно предоставяне на лични данни

 

 

   Заповеди за формите на обучение

    ЗАПОВЕД РД- 07-№ 106/03 .01.2024 г.(Ред и организация за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на учениици,обучавани в самостоятелна форма на обучение-януарска сесия 2023/2024 учебна година) 

  ЗАПОВЕД РД- 07-№ 222/11 .05.2023 г.(Ред и организация за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на учениици,обучавани в самостоятелна форма на обучение-юнска сесия)

 

  ЗАПОВЕД РД- 07-№ 263/19 .06.2023 г.(Ред и организация за провеждане на поправителните изпити за учениците от 5 и 6 клас за юнската сесия)

   

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието 

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище

 Заповед № РД -07-144 от 31.03.2021 год за утвърждаване на програма за безопасност на двиението по пътищата

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА IV ОУ „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН“, ГР. САНДАНСКИ

Правила за обучение и възпитание в електронна среда от разстояние

План за сигурност при противодействие на тероризма

Годишен план на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за водене на електронен дневник 

Правилник за дейността на училището

План за квалификационната дейност

План за контролнта дейност на директора

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за превенция на ранното напускане на ученици от училище

План за работа по механизма за продиводействие на училищния тормоз

Механизъм за намаляване на отсъствията

План-програма по БДП за 2023/2024 год.

Дневно разписание на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Превенции на употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюн

     Бюджет на IV ОУ"Св .св. Козма и Дамян" за 2024 г

     Изпълнение на бюджета към 31.03.2024 година

     Изпълнение на бюджета към 31.12.2023 година

    Изпълнение на бюджета към 30.09.2023 година

    Изпълнение на бюджета към 30.06.2023 година

     Изпълнение на бюджета към 31.03.2023 година

     Изпълнение на бюджета към 31.12. 2022 година 

     Изпълнение на бюджета към 30.09. 2022 година

     Изпълнение на бюджета към 30.06. 2022 година

     Изпълнение на бюджета към 31.03. 2022 година

     Изпълнение на бюджета към 31.12. 2021 година

     Изпълнение на бюджета към 30.09. 2021 година

     Изпълнение на бюджета към 30.06. 2021 година

     Изпълнение на бюджета към 31.03. 2021 година

     Изпълнение на бюджета към 31.12. 2020 година  

     Изпълнение на бюджета към 30.09. 2020 година 

 

         Приемно време на директора 

Седмично разписание

Дневен режим на 4 ОУ "Св. св. Козма и Дамян" за учебната 2023б2024 г.
График за контролни и класни работи
График за контролни работи в началния етап
График за провеждане на консултации
График за провеждане на консултации в началния етап
Работното време на директор и заместник директор
График за провеждане на ФУЧ

График за дежурствата на учителите
График за провеждане на ДЧФВС
График за ДЧК

 

 • 02.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg

Вход

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

Free Joomla! template by L.THEME