Previous Next

Международен ден на белия бастун

Днес в международния ден на белия бастун запознахме учениците от 2б клас как могат да бъдат съпричастни с незрящи хора . Учениците дадоха интересни идеи, как биха могли да им помогнат . В рисунките показаха, че когато забележим белия бастун можем да направим път на минаващите . да помогнем на нуждаещите се не само в този ден , но и всеки друг път когато ги забележим .Белият бастун е помощно средство за придвижване и сигнализиране, използван от хора с частично увредено зрение или напълно слепи. Съществуват няколко типа бял бастун, които изпълняват не само първичната функция, но и комбинирани дейности в зависимост от нуждата на използващия го човек.