Previous Next

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати

Магичната атмосфера на училището усетиха днес бъдещите първокласници на Четвърто основно. Пременени и придружени от майки и бащи, малчуганите разгледаха пъстроцветните учебни стаи, където под топлите погледи и усмивки на госпожите Б. Месарова и Д. Спасова изработиха картички, които да им останат за спомен от този първи ден в училище.       Господин Б. Иванов, директор на 4. ОУ, след като приветства децата и техните родители, ги запозна с извънкласните спортни дейности, които предлага нашето училище. В просторното фоайе презентации представиха историята и успехите на училището. Г-н Николов и г-н Миладинов, преподаватели по ИТ, показаха на децата модерните айти кабинети. По светналите им очички пролича, че това ще бъде за тях любимо място и занимание.

    Бъдещите ученици надникнаха и в стаите на „големите“ на горния етаж, както и в актовата зала, физкултурния салон и класната стая на открито. Техни екскурзоводи в този нов свят бяха ученици от завършващите четвърти класове. По традиция бяха засадени от децата цветя в парковата зона пред училището.

   От празника не можеха да липсват и подаръците и балоните, с които доволни си тръгнаха малчуганите.

На добър път в учението и живота, малки хора. Очакваме ви през септември с грижа и обич!