Ден на отворените врати

Покана за родителите на първокласници1