По повод раздаването на продукти

      Уважаеми родители, за по-голяма яснота по повод раздаването на продукти
по схемите „Училищен плод “ и „Училищно мляко“ ви информираме за следното:
- Тези програми в нашето училище стартираха през м. октомври 2019 г.и приключват на 30. 03.2020 г.
- Раздадените продукти са за периода от 16.03.2020 г. до 30.03.2020 г.
- Този период според схемите включва 5 /пет/ доставки на млечен продукт по 30 гр. на дете и 3 /три/ доставки на плод.

Благодарим ви за разбирането и за търпението, което проявявате и вие и вашите деца. Бъдете здрави!