Previous Next

Световен ден на възпоменание за жертвите от ПТП

За отбелязване на Световния ден на възпоменание за жертвите от ПТП в IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ бяха проведени следните мироприятия:

  1. Беседи и презентации изнесени от класните ръководители в час на класа за запознаване на учениците с кратък материал за значението на този ден.
  1. Изложба на рисунки във фоайето на училището свързани с темата.
  1. Практически занятия с учениците от начален етап – безопасно пресичане на кръстовище със сфетофар и кръгово кръстовище.
  1. Практическо занятие за запознаване с опасните места в района на училището.
  1. Изнасяне на училищното информационно табло „черната статистика“ отразяваща ПТП.