Административни услуги

Печат

 

Първо  IV ОУ "Св. св. Козма и Дамян", град Сандански предлага следните административни услуги:

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища


Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование