Задачи едномерни масиви

Едномерни масиви

 

 1. 1.Да се състави програма, която въвежда оценките на един ученик и пресмята средния му успех.

 

 1. 2.Да се състави програма, която въвежда редица от n цели числа  а0, а1, а2, …, аn-1 (1<=n<=50) и намира и извежда сумата на тези елементи на редицата, които се явяват нечетни числа.

 

 1. 3.Да се състави програма, която пресмята сумата: a0b0+a1b1+ …+an-1bn-1, където 0, а1, …, аn-1)  и (b0, b1, …, bn-1) са два дадени едномерни масива от числен тип(1<=n<=50) .

 

 1. 4.Да се състави програма, която намира и извежда сумата от положителните и броя на отрицателните елементи  на редицата цели числа а1, а2, …, аn (1<=n<=25).

 

 1. 5.Да се състави програма, която въвежда n  реални числа и намира и извежда:
     а) минималното от тях (1<=n<=50) ;
     б) максималното от тях (1<=n<=50) .

 

 1. 6.Да се състави програма, която намира максималния елемент в даден масив, а също и неговия пореден номер.

 

 1. 7.Дадени са редицата от реални числа  а01, а2, …, аn-1 (1<=n<=50) . Да се състави програма, която сортира във възходящ ред елементите на редицата.

Допълнителни задачи

 

Задача 1. Намерете номера на първия четен елемент на масива А(N). Ако такъв елемент няма, да се отпечата -1. 

Задача 2. Съберете тези числа от масива А(N), които са кратни на Р. 

Задача 3. Намерете колко елемента на масива А(N) са равни на числото В. 

Задача 4. Намерете сумата от нечетните отрицателни елементи на масива А(N). 

Задача 5. Намерете колко числа от масива А(N) са в интервала (P;Q). 

Задача 6. Намерете колко елемента на масива А(N) са в интервала [P;Q]. 

Задача. 7 В масива A(N) са кодирани цветовете на косите на група хора (0-рус, 1-риж, 2-кестеняв, 3-чер). Определете броя хора във всяка група. 


Задача 8. Намерете стойността на най-големия елемент на даден масив А(N) и номерата на елементите с тази стойност. 

Задача 9. Намерете стойността на най-малкия по абсолютна стойност елемент на даден масив А(N) и номерата на елементите с тази стойност. 

 

Задачи от сортиране на масиви

 

Да се състави програма на C++ за сортиране в низходяща последователност на предварително въведен едномерен масив от символи.
Програмата да реализира метода на мехурчето.


Пример: 


S,s,G,H,J,N,Z,x,c,r 
Изход: 
x,s,r,c,Z,S,N,J,H,G

 

Имате предварително въведен едномерен масив с елементи от интервала [1..100]
Да се състави програма на C++, чрез която елементите на масива да бъдат сортирани по метода "сортиране чрез вмъкване". 


Пример:


15; 6; 8; 1; 2; 3; 4; 7; 9; 11;
Изход:
1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 15;

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok