Задачи от целочислен тип данни

1.  Да се състави програма, която въвежда число, след което отпечатва:

Числото, което въведохте е: …

Числото умножено по две е: ….

(На мястото на многоточието трябва да се изведе съответната стойност.)2.  Да се състави програма, която въвежда две числа, след което отпечатва на отделни редове техния сбор, произведение, частно и остатък от деление.


3.  Да се състави програма, която пресмята колко сантиметра се съдържат в километра и m метра.4.  Да се направят необходимите промени в предходната задача, така че да се превърнат съответните метри и километри в милиметри.5.  Да се състави програма, която по въведени стотинки – st, извежда на колко лева и стотинки са равни те.6.  Да се състави програма, която въвежда две променливи, след което им разменя стойностите и ги извежда.7.  Да се състави програма, която въвежда едно цяло двуцифрено число, след което извежда на отделни редове неговите цифри.8.   Напишете програма, която извежда цифрите на зададено трицифрено цяло число, разделени с интервал.9.   Напишете програма, която пресмята сумата и произведението от цифрите на дадено четирицифрено цяло число.

 

 

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok