Вложени цикли

Вложени цикли


Задачи за упражнение:


Зад. 1.  Дадено естествено число N. Да се състави програма RAVENSTVO.CPP, която установява, дали съществуват тройки естествени числа x, y, z, така че  да е в сила равенството      x2+y2+z2=N и отпечатва тези тройки на екрана. Ако няма такава тройка, програмата отпечатва “NO”.

Примерен вход

14

Примерен изход

1 2 3

Примерен вход

15

Примерен изход

NO

 

vlogeni cikli

Зад. 2. За всеки правоъгълен триъгълник е в сила равенството a2+b2= c2 / Теорема на Питагор/, където a и b са катетите, а c е хипотенузата на триъгълника. Да се състави програма PITAGOR.CPP, която за дадено естествено число  N намира и отпечатва всички тройки естествени числа a, b и c, не по-големи от N, които могат да бъдат страни на правоъгълен триъгълник.

Примерен вход

11

Примерен изход

3 4 5

6 8 10

Зад. 3. Да се състави програма THREE.CPP, която за дадено естествено число N намира и извежда на екрана всички възможни тройки естествени числа a,b и c( по малки от N), които могат да бъдат страни на триъгълник.

Упътване: a,b и c са страни на триъгълник, ако са в сила неравенствата a+b>c, a+c>b,b+c>a.

Примерен вход

5

Примерен изход

2 3 4

2 4 5

3 4 5

Зад. 4. Разполагаме с В1 банкноти по 1лв., В2 – по 2лв. и В5 – по 5лв. Да се състави програма MONEY.CPP, която въвежда от клавиатурата последователно броя на банкнотите от всеки вид – B1, B2, B5 и сума Р, и извежда на екрана всички възможни начини, по които може да се представи сумата  Р лева с възможните банкноти.    

Примерен вход

3 5 2 18

Примерен изход

0 4 2

2 3 2

3 5 1

 

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok