Задачи цикъл while и do-while

Индекс на статията

Задача 1: Сума

Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата числа до въвеждане на 0 и отпечатва сумата им

Примерен вход

3 18 30 5 0

Примерен изход

56


Задача 2: Брой

Да се състави програма COUNT.CPP, която въвежда числа от клавиатурата до въвеждане на нула и отпечатва броя на числата(без нулата).

Примерен вход

1 12 14 25 3 1 6 7 0

Примерен изход

8


Задача 3: Да се състави програма MULT.CPP, която чете от клавиатурата цели числа, до въвеждане на числото 1, и отпечатва произведението им.

Примерен вход

3

10

9

3

1

 Примерен изход

810

Примерен вход

13

2

0

1

Примерен изход

0

Задача 4:  Да се състави програма NEGATIV.CPP, която чете от клавиатурата цели числа до въвеждане на отрицателно число и отпечатва броя на въведените четни числа.(Ще приемем, че 0 не е четно число).

Примерен вход

3

13

24

55

0

46

-8

Примерен изход

2

Задача 5: Нечетни

 Да се състави програма NEGATIVES.CPP, която въвежда от клавиатурата цели числа до въвеждане на 0 и отпечатва броя на въведените отрицателни числа.

Примерен вход

1

-3

7

-2

-6

0

Примерен изход

3

Задача 6: Сума К

 Да се състави програма SUMK.CPP, която прочита от клавиатурата цяло число К и след него последователност от числа, докато сумата им стане по-голяма или равна на К и отпечатва броя на въведените числа.

Примерен вход

10

2

4

5

Примерен изход

3

Задача 7: Викторина

 За училищна викторина трябвало да се съставят отбори от по трима души, но участниците в тях трябвало да се сработват добре, за да има успех всеки отбор. За да се подберат правилно отборите всички участници били анкетирани, като резултатите от анкетата били записани с цели числа  [0, 255]. Въпросите от анкетата били зададени така, че от резултата се разбира лесно дали един отбор е добре подбран. А това е така, ако сумата от резултатите на тримата участници в отбора е кратна на 3. Да се състави програма ANKETA.CPP, която чете от клавиатурата последователности от три числа (резултатите на тримата участници в отбора) до въвеждане на три нули и отпечатва след всяка от тях – OK, ако отбора е добре сформиран и Error, ако това не е така. За нулевата тройка не се отпечатва нищо.

Примерен вход

6 7 8

8 9 3

5 4 12

1 3  5

10 11 4

0 0 0

Примерен изход

OK

ERROR

OK

OK

ERROR

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok