Задачи от цикъл for

 

Задача 1. Да се изведат всички цели числа от N до 1, всяко на различен ред.

Задача 2. Да се изведат всички цели числа от 5 до 100, които се делят на  5.

Задача 3. Да се изведат всички цели числа от m до n, които се делят на  7 ( m<n) .

Задача 4. Отпечатайте в стълб:

а)   Всички цели числа от 20 до 35;

б) Квадратите на всички цели положителни числа от a до 5 (стойността на а се въвежда от клавиатурата; а<=5 );

в)   Всички цели числа от a  до b  (стойностите на  a и b  се въвеждат от клавиатурата и a< b ).

Задача 5. Отпечатайте в стълб таблицата за умножение със 7.

Задача 6 .Да се напише програма, която по въведено цяло число n (n>=1) намира сумата на n цели числа въведени от клавиатурата.

Задача 7. Да се напише програма, която пресмята сумата

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ...+100          

б) m + (m+1)+(m+2)+...+(m+n)      ( 1<n<1000 и 0<m<1000 )

в)1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +…+ 1/10

Задача 8.Да се напише програма, която по въведено цяло число n (n>=1) намира сумата на n цели числа въведени от клавиатурата.Ако между числата е и числото 0 сумирането да се прекрати и да се изведе сумата на числата до срещане на числото 0.

Задача 9  . Пресметнете произведението на а и b,като не използвате други аритметични операции, освен операцията събиране.

Задача 10. Да се състави програма, която намира и извежда стойността на n!, където n(n>=1) е дадено естествено число.

 

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok