Задачи от условен оператор

Задачи върху темата условен оператор

Зад 1. Да се състави програма, която въвежда две числа, намира и извежда по-голямото от тях.

 

3ад 2. Да се състави програма, която по дадено реално число х намира стойността на у,където

         y=0, ако x<=5

и       y=x*x, ако x>5

 

Зад 3. Да се състави програма, която увеличава по-малкото от две дадени цели неравни числа два пъти, а по-голямото остава без изменение.

Зад 4.  Да се напише програма, която установява дали дадена година е високосна.

Упътване: Една година е високосна, ако се дели на 4 и не се дели на 100 или ако се дели на 400.

Зад 5. Лица Да се състави програма AREA.CPP, която въвежда от клавиатурата дробно число а и цяло число х, като ако х=1, извежда периметъра на равностранен триъгълник със страна а, ако х=2 - лицето на квадрат със страна а и ако х=3 - лицето на кръг с радиус а.

Примери

вход1                    изход1

3   1                            9

вход2                   изход2

5.2  2                      27.04

Зад 6. Да се напише програма, която въвежда три реални числа, намира и извежда най-голямото от тях.

Зад 7. Да се напише програма, която въвежда четири цели числа, намира и извежда най-малкото от тях.

Зад 8. Да се напише програма, която сортира три цели числа във възходящ(низходящ) ред.

Зад 9Напишете програма, която проверява има ли сред цифрите на дадено положително трицифрено число две равни.

Зад 10.   Четирицифрен номер на автомобил се нарича щастлив, ако сумата от първите му две цифри е равна на сумата от последните му цифри. Напишете програма, която проверява дали даден автомобилен номер е щастлив.

Задача11: Щастлива година

Една година е щастлива, ако има поне две еднакви цифри в записа си. Да се състави програма HAPPY, която прочита от клавиатурата дадена година  n (цяло четирицифрено число) и отпечатва “YES”, ако тя е щастлива и “NO”, в противен случай.

Пример 1:

Вход:

2005

Изход:

YES

Пример 2:

Вход:

1970

Изход:

 

Допълнителни задачи

 1. Напишете програма, която въвежда две числа X и Y и определя дали са с различни знаци.
 2. Напишете програма, която въвежда цяло четирицифрено число и определя дали съдържа две еднакви цифри
 3. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали поне две от тях са еднакви
 4. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали са различни.
 5. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали поне едно от тях e равно на нула.
 6. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали и трите са различни.
 7. Напишете програма, която въвежда число X и интервал [A, B) и определя дали числото Х е вътрешно за интервала
 8. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали са подредени в нарастващ ред
 9. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали са подредени в намаляваy ред
 10. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и определя дали поне две от тях са равни
 11. Напишете програма, която въвежда три числа X, Y и Z и намира най-малкото измежду тях.
 12. Напишете програма, която въвежда цяло положително число N и определя дали е четно

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok