Trendy:

Оператор за цикъл while

2.      Синтаксис и семантика на

2.      Синтаксис и семантика на оператор while

а) Синтаксис на оператора за цикъл с предусловие while (правила за запис):

while (израз) оператор;

оператор – произволен оператор, който е прието да се нарича тяло на цикъла;

израз – условие, което определя до кога се повтаря тялото на цикъла. Тук могат да участват както аритметични, така и логически операции и логически отношения, описани по правилата за логически и аритметични изрази.

Забележка:Тялото на цикъла описва действието, което трябва да се повтаря. Ако се налага да се повтаря повече от едно действие, т. е. се използва повече от един оператор, повтарящите се оператори се обединяват в съставен оператор чрез заграждането им в {}.

б) Семантика оператора while (правила за изпълнение):

Операторът while(BP; където Р е оператор, а В е израз, се изпълнява по следния начин:

- изчислява се стойността на израза В;

- ако стойността на В е различна от нула, т. е. истина, се преминава към изпълнение на P;

- ако стойността на В е нула, се изпълнява следващия оператор в програмата.

в) Забележки (Правила на използване)

Както при използването на оператора за цикъл do-while и тук трябва да спазваме няколко основни правила:

- изразът задължително се загражда в скоби;

- когато в тялото на цикъла трябва да са включени няколко оператора, те се заграждат с { };

- управляващото условие трябва да се променя в тялото на цикъла;

- задължителна инициализация (даване на начални стойности) на условието на цикъла;

Освен това при създаването на програмите трябва да имаме предвид, че тялото на цикъла може да не се изпълни нито веднъж.

а) Синтаксис на оператора за цикъл с предусловие while (правила за запис):

while (израз) оператор;

оператор – произволен оператор, който е прието да се нарича тяло на цикъла;

израз – условие, което определя до кога се повтаря тялото на цикъла. Тук могат да участват както аритметични, така и логически операции и логически отношения, описани по правилата за логически и аритметични изрази.

Забележка:Тялото на цикъла описва действието, което трябва да се повтаря. Ако се налага да се повтаря повече от едно действие, т. е. се използва повече от един оператор, повтарящите се оператори се обединяват в съставен оператор чрез заграждането им в {}.

б) Семантика оператора while (правила за изпълнение):

Операторът while(BP; където Р е оператор, а В е израз, се изпълнява по следния начин:

- изчислява се стойността на израза В;

- ако стойността на В е различна от нула, т. е. истина, се преминава към изпълнение на P;

- ако стойността на В е нула, се изпълнява следващия оператор в програмата.

в) Забележки (Правила на използване)

Както при използването на оператора за цикъл do-while и тук трябва да спазваме няколко основни правила:

- изразът задължително се загражда в скоби;

- когато в тялото на цикъла трябва да са включени няколко оператора, те се заграждат с { };

- управляващото условие трябва да се променя в тялото на цикъла;

- задължителна инициализация (даване на начални стойности) на условието на цикъла;

Освен това при създаването на програмите трябва да имаме предвид, че тялото на цикъла може да не се изпълни нито веднъж.

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok