Trendy:

Оператор за цикъл for

 Когато знаем точният брой на повтарящите се действия е удобно да използваме оператора за цикъл for.  

1.  Синтаксис (общ вид)

 

for( израз1  ;  израз2  ;  израз3 ) оператор

 

където израз1  ,  израз2  и  израз3 са произволни, допустими в езика изрази. израз1 е инициализацията на цикъла, т.е. с него се задават началните стойности на параметрите на цикъла. израз2 е условие за край, управляващо продължителността на цикъла, или управляващо условие. израз3 е израз за изменение на текущите стойности на параметрите на цикъла.

оператор е произволен (прост или съставен) оператор, който е тяло на цикъла.

 

Пример:

 

Ето как можем да изведем 1000 пъти поздрава Hello:

for(int i=1; i<=1000; i++) cout<<"Hello \n";   

 

2.  Семантика (изпълнение)

 

При изпълнението на оператора for се поражда следната последователност от действия:

-     изчислява се стойността на израз1, който най-често се използва като начална стойност на управляващата променлива на цикъла;

-     изчислява са стойността на израз2, която най-често зависи от управляващата променлива;

-     ако стойността на израз2 е е истина, се изпълнява операторът в тялото на цикъла. След това се изчислява стойността на израз3, с което най-често се присвоява новата стойност на управляващата променлива, като управлението се връща към изчисляване на израз2, за да се осъществи следващото изпълнение на цикъла;

-     ако стойността на израз2 е лъжа, изпълнението на for  приключва и се изпълнява операторът, записан непосредствено след тялото на цикъла.

3.  Забележки (правила на използване)

-     От семантиката на оператора for следва, че израз1 се изчислява само веднъж;

-     От условието за край - израз2 - зависи дали операторите в тялота на цикъла ще бъдат изпълнени поне веднъж или ще бъдат пропуснати;

-     Ако стойността на израз2 е лъжа още при първата итерация на цикъла, то израз3изобщо не се изчислява;

-     Променливите участващи в израз1, израз2 и израз3 трябва да се дефинират както и всички други идентификатори, т.е. преди първата им употреба. Операторът for  в С++ позволява декларирането на участващите в него променливи и в самият цикъл.

***Ако желаем да спрем преждевременно изпълнението на цикъла for можем да използваме оператора break.

Пример:

Да се напише програма, която по въведено цяло число n (n>=1) намира сумата на nцели числа въведени от клавиатурата. Ако между числата е и числото 0 сумирането да се прекрати и да се изведе сумата на числата до срещане на числото 0.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    int n;  cin>>n;

    int s=0;

    int a;

    for (int i=1; i<=n; i++)

    {

        cin>>a;

        if (a==0) break;

        s=s+a;

    }

    cout<<s<<endl;

    return 0;

}

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok