Условен опаротор

Условен оператор

 

Алгоритми , в които изпълнението на командите е по реда на тяхното записване се наричат линейни алгоритми.

Има и друг вид алгоритми , в които изпълнението на командите не е по реда на тяхното записване , а в даден момент се определя от някакво условие.

Такива алгоритми ще наричаме разклонени.

Един от най-простите примери за промяната на последователността на изпълнение на алгоритъма е оператора за условен преход if (или още го наричаме условен оператор).

   

1.Общ вид

       а) Кратка форма

         if (условие)  Да_оператор

      б)Пълна форма:

          if (Условие)     Да_оператор

                 else          Не_оператор

Условието е логически израз, т.е. израз, който може да приема стойност истина или лъжа.

2.Изпълнение

 а) кратка форма

Пресмята се стойността на логическия израз и ако той е истина - изпълнява се Да_операторът, ако не е вярно се преминава към следващия по ред оператор.

 

  б)Пълна форма:

Пресмята се стойността на логическия израз и ако той е истина - изпълнява се Да_операторът, ако не е вярно-се изпълнява Не_операторът.
След това се преминава към следващия по ред оператор.

 

Зад.1 Да се напише програма, която въвежда стойности за две числа (х и у)  и извежда на екрана стойността на  по-голямото от тях.

#include<iostream>

using  namespace std;

int main()

{

double x,y,Max;

cin >>x;

cin>>y;

if (x<y) Max=y;

    else Max=x;

cout<<"Po-goliamoto ot dvete chisla e: "<<Max;

    return 0;

}

Забележка

1. Условието на if оператора трябва да е напълно определено преди неговото използване.

2. Да_оператор и Не_оператор представляват точно един оператор

3. Кратката форма if (Условие) Да_оператор е еквивалентна на пълната форма if (Условие) Да_оператор else

Зад.4 Да се напише програма, която задава начална стойност 100 на променливата y и въвежда стойност за променливата x. Ако стойността на x е положителна, то тя се добавя към y.
В противен случай y не се променя. Стойността на y да се изведе на екрана.

3. Съставен оператор(блок) -съвкупност от няколко оператора, написани един след друг и разположени мужду отваряща и затваряща фигурна скоба.

{

оператор1;

оператор2;

...

операторn;

}

Възможно е съставния оператор да съдържа и само една команда.


Вложени условни оператори

 

В случая когато на мястото на Да_оператори (или)Не_операторв конструкцията if-elseсе налага използването на друг условен оператор , говорим за вложени условни оператори.

Синтексис:

If (израз_1)

{

         If (изра_2) оператор_1

else оператор_2

{

else

{

If (изра_3) оператор_3

else оператор_4

}

Сподели тази страница

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Login Form


IV ОУ "Св.Св.Козма и Дамян" -гр Сандански

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok