Олимпиада по математика

 Олимпиадата по математика ще се проведе на 09.12.2019 г. от 14 часа.