Previous Next

Уникално представяне

На 19 и 20 в г, Гоце Делчев в състезанието по ИТ участваха учениците Иван Николов и Семьон Назаренко от 6. Б клас на IV ОУ. Комисията връчи уникална за състезанието ГРАМОТА за представянето на Семьон.