За първокласници

Печат

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 07- 139/26.03.2021 г.

CCF 000041 page 0001

 CCF 000041 page 0002

Настоящата система се утвърждава от кмета на община Сандански