Проектна дейност

Печат

 

За учебната 2020/2021 година в училището работят 5 групи по прокт "Подкрепа за успех"
и една група по проект "Образование за утрешния ден"

 

Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношения

Групи

1.-Аз творя-Р.Димитрова-13 ученици

 2.-Спорт и здраве-Хр.Гацева-16 ученици

3.Състезателна математика-Ив.Павлов-13 ученици

4.Фолклорен клуб „Македонче“IV ОУ-Г.Бакалова-15 ученици

5.Светът през фотообектива-Г.Ашиков-16 ученици

 

  1. Да включат минимум 20 % от учениците в заниманията по интереси: чл. 21б, ал . 5 от Наредбата за приобщаващото образование изисква това, а ал. 6 постановява редуциране на бюджета, ако това изискване не е спазено.,
  1. Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“, а ако това не бъде спазено, общината ще намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига: съгл. чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование.
  1. Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от външни за училището физически или юридически лица, в противен случай средствата ще бъдат редуцирани, сочи чл. 21, ал. 7 и 8.
  1. От 07.01.2019 г. ще бъде отворена за регистрация системата https://class.mon.bg/. Директорите на училищата трябва да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН.
  1. Вторият важен срок е 21.01.2019 г., до който училищата трябва да публикуват желаните от учениците занимания по интереси в електронната платформа. За целта е нужно директорите на училищата да инициират процес по идентифициране на ЗИ, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището;
  2. До 28.01.2019 г.:
  1. В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата и външните лица ЗИ, представителят педагогическия съвет генерира от електронната платформа справка за откритите съответствия между предлаганите и търсените занимания по интереси. Така одобрените часове ще могат да започнат още в началото на втория учебен срок.

57377444 2148740228497202 2885701596044328960 n

57511426 2148741201830438 6864226864295051264 n
02 05